Engelen Energie

3D VISUALS

Familie Engelen staat aan de basis van duurzame pluimveevleesconsumptie en zorgt ervoor dat de geproduceerde pluimveeproducten CO2-neutraal zijn door de opgewekte en opgeslagen energie. Jaarlijks produceren zij 7.500.000 KWh en de opslagcapaciteit van energie ligt tussen de 750.000 en 1.750.000 KWh.

  • OPDRACHTGEVER:

    .EU architecture and Urbanism

  • JAAR:

    2022 - 2023

  • SHARE:

Arc8 maakte een eenvoudig 3d model van het zonnepark op basis van aangeleverde tekeningen en een CAD model. Op basis van real-time rendering is een serie van visuals gemaakt, waarvan dit er een aantal zijn.

“Het combineren van een grondgebonden zonnepark, energieopslag en inzet in energie- en balanceringsmarkten is op dit moment zeldzaam in Nederland, maar neemt snel toe. Door beide systemen in deze markten in te zetten, dragen ze bij aan het behoud van het evenwicht in het elektriciteitsnetwerk en genereren ze extra inkomsten. Het toevoegen van flexibele stroom aan ons energiesysteem is cruciaal voor het succes van de energietransitie.”

Bron: Scholt.nl

“Engelen Energie en Scholt Energy zijn een overeenkomst aangegaan voor de uitrol van een groot zonnepark en een energieopslagsysteem in de energie- en balanceringsmarkten voor elektriciteit. De familie Engelen investeert in de energietransitie en alle pluimveebedrijven die zij bezitten, zijn dan ook volledig duurzaam in hun bedrijfsvoering.”

Bron: Scholt.nl

“Om nog duurzamer te opereren heeft de familie Engelen naast het eigen zonnepark van Engelen Energie (6 Megawattpiek) een batterij van 1,3 MW geïnstalleerd. In 2023 is het de bedoeling om op te schalen naar in totaal circa 3,9 MW aan batterijcapaciteit.”.

Bron: Scholt.nl